بلاگ

شرکت اپل به صورت متوالی درشانزدهمین سال تحسین‌شده‌ترین شرکت جهان لقب گرفت

نام اپل در صدر فهرست جدید تحسین‌شده‌ترین شرکت‌های جهان برای سال 2022 نشریه فورچون دیده می‌شود. شرکت اپل برای شانزدهمین سال متوالی جایگاه نخست فهرست نشریه فروچون را به خود اختصاص داد . اپل 15 سال پیش با سبقت از شرکت ها آمازون , ماکروسافت جایگاه خود را به عنوان

ادامه مطلب »

Category: بلاگ

بلاگ

شرکت اپل به صورت متوالی درشانزدهمین سال تحسین‌شده‌ترین شرکت جهان لقب گرفت

نام اپل در صدر فهرست جدید تحسین‌شده‌ترین شرکت‌های جهان برای سال 2022 نشریه فورچون دیده می‌شود. شرکت اپل برای شانزدهمین سال متوالی جایگاه نخست فهرست نشریه فروچون را به خود اختصاص داد . اپل 15 سال پیش با سبقت از شرکت ها آمازون , ماکروسافت جایگاه خود را به عنوان

Read More »

Category: بلاگ

بلاگ

شرکت اپل به صورت متوالی درشانزدهمین سال تحسین‌شده‌ترین شرکت جهان لقب گرفت

نام اپل در صدر فهرست جدید تحسین‌شده‌ترین شرکت‌های جهان برای سال 2022 نشریه فورچون دیده می‌شود. شرکت اپل برای شانزدهمین سال متوالی جایگاه نخست فهرست نشریه فروچون را به خود اختصاص داد . اپل 15 سال پیش با سبقت از شرکت ها آمازون , ماکروسافت جایگاه خود را به عنوان

Read More »